AVTAL

Enligt det gällande avtalet från första maj 2017 gäller följande:

Lärling

En lärlingsutbildning sker i flera steg vilket gör att lönen ökar allt eftersom man får mer kunskap och närmar sig att få en komplett utbildning till montörselektriker. Under den första delen, som innebär timme 1 till 720, är den lägsta lönen 13 989 kr. Nästa period, som därmed är timme 721 till att tiden för att vara lärling tar slut, ger en lägsta lön på 16 201 kr.

Erfarenhet

Det som sedan tydligt avgör lönen är antal år i yrket samt vidareutbildning. Första året kan man räkna med en lön kring 17 500 kr vilket sedan ökar relativt snabbt under de tre första åren. Andra året är nivån på ca 21 800 kr och tredje året 24 700 kr. Det kräver alltså både teoretisk kunskap som elektrikeristockholmslän.se besitter, lärlingstid och arbetslivserfarenhet för att man ska nå upp till den grundlön som en elektriker förväntas få. Är det däremot servicemontörer är den fulla nivån på ca 26 300 kr och för tekniker gäller ca 26 900 kr.

Restid

Utöver grundlön, ackordtillägg och eventuell OB kan även lön för restid tillkomma. Detta förutsatt att arbetet utförs så långt hemifrån att restid behöver läggas utöver vanlig arbetstid. Även här är nivån lägst för de som precis börjat sin lärlingsutbildning och blir sedan högre allt eftersom man får mer erfarenhet. Efter tre år i yrket har däremot tekniker, servicemontörer och andra elektriker samma i ersättning per timme. På denna punkt skiljer det sig alltså inget något mellan de olika inriktningarna.