Begravningsbyrå – vad kostar det?

Majoriteten av alla människor som anlitar en begravningsbyrå gör detta i samband med att en närstående eller anhörig har gått bort. En begravningsbyrå är ett privat företag, vilket betyder att du kommer behöva betala för de tjänster som du vill ha hjälp med. Det är således ingenting som ingår i begravningsavgiften eller kyrkoavgiften.

När en anhörig har lämnat jordelivet så är det en hel del saker som behöver planeras. Det här är en situation som många är väldigt ovana vid och att ta beslut under en svår period kan kännas mycket svårt och pressande. Det är därför mycket praktiskt och avlastande att anlita en begravningsbyrå för de svåra eller juridiska uppgifterna.

Vad kostar det?

Hur mycket de olika tjänsterna kostar och hur byrån väljer att ta betalt kan vara mycket varierande. Det vanligaste är dock att man tar betalt via provision på de förmedlade tjänsterna, samt hur många arbetstimmar som byrån kommer att lägga ner på det enskilda fallet. Det betyder att en begravningsbyrås tjänster kan komma att kosta dig lite mer än om du hade gjort och beställt allt på egen hand, men å andra sidan kan det vara värt kostnaden för att slippa merjobbet i en redan svår tid i livet.

Den genomsnittliga kostnaden för en begravning ligger någonstans mellan 20.000-25.000 kronor. Som tidigare nämnt kan detta dock vara mycket varierande beroende på vad du behöver hjälp med och vilken byrå du vänder dig till. Det bästa tillvägagångssättet är att be om offerter från flera olika begravningsbyråer och därefter jämföra kostnader och innehåll i lugn och ro. Har du några bekanta som har anlitat en begravningsbyrå innan kan du naturligtvis även höra dig för om deras upplevelse och erfarenhet.

Begravningsavgift och kyrkoavgift

Alla människor som bor och är folkbokförda i Sverige betalar in till en så kallad begravningsavgift till sin begravningsbyrå stockholm. Det är dock inte alla som också är medlemmar i Svenska kyrkan, vilket betyder att kyrkoavgiften inte är något som alla står för. Begravningsavgiften bistår med följande:

  • Gravplats under loppet av 25 år
  • Gravsättning, gravöppning, iordningställande och återfyllande
  • Lokal för visning, förvaring och för avsked
  • Lokal för begravningsceremoni
  • Skötsel och omvårdnad av begravningsplatsens allmänna yta
  • Kremering

Betalar den avlidne även kyrkoavgift så ingår också nedanstående;

  • En präst från Svenska kyrkan som närvarar
  • Musiker för den som vill ha musik på kyrkogården, i kyrkan eller i kapell
  • Hjälp med bärandet av kistan
  • Församlingskyrka

Innan du kontaktar en begravningsbyrå är det därför viktigt att kontrollera huruvida den avlidne har varit medlem i Svenska kyrkan eller inte. Det underlättar det arbete som du står inför och sänker även kostnaderna.