VAD ÄR VIKTIGAST?

Det finns alltså flera olika certifieringar som hantverkare kan ha. Det kan därmed kännas omöjligt att kontrollera allt. Det viktigaste för dig som kund är därför att ha ett tydligt avtal skrivet med de som har ansvar för din badrumsrenoveringistockholmslän.se. Detta avtal ska absolut vara underskrivet av bägge parter innan arbetet påbörjas.

I detta avtal ska det framgå att arbetet ska utföras ”fackmässigt och enligt de regler som utfärdats av BBV”. Det är därmed helt och hållet hantverkarens ansvar att se till att denna badrumsrenovering genomförs efter dessa regler. Detta räcker generellt som underlag mot exempelvis försäkringsbolag om det ett flertal år senare skulle visa sig bli en fuktskada.

Vilka certifieringar ett företag har brukar även visas på företagets hemsida. Samtidigt är det omöjligt att veta om de verkligen har certifieringarna eller om de bara utger sig för att ha dessa.

ELEKTRIKER – HÖGT BETALT I JÄMFÖRELSE MOT ANDRA BRANSCHER INOM LO

LO, som är en sammanslutning av en rad olika fackorganisationer, för statistik över medlemmarnas lönenivåer vilket därmed blir ett sätt att stödja medlemmarnas kommande löneutveckling. En av de branscher som har bäst lön, inom LO, är elektriker. Detta åtminstone när Wikipedia presenterar yrket utifrån vad man tjänade i maj 2017.

Olika hantverksyrken har olika utbildningsnivåer, lönenivåer och branschregler att förhålla sig till. Även om de flesta väljer hantverksyrke utifrån intresse så är det ändå intressant att se att lönenivåerna skiljer en hel del. I Wikipedias presentation av yrket som elektriker presenteras det att de som är aktiva inom denna bransch har en av de högsta lönerna i förhållande till andra branscher inom LO. Där finns information om att de ”brukar tjäna” ungefär 25 000 kr. Det kan tyckas vara lågt men eftersom det ofta tillkommer ackordtillägg, restidstillägg och andra tillägg blir den totala lönen relativt hög.

Samtidigt är skillnaderna över Sverige relativt stora. I städer där elektriker är ett bristyrke (ofta storstäder) kan lönerna vara betydligt högre och det är ”den anställdes marknad”. Det är lätt att få jobb och man kan därmed ställa flera arbetsgivare mot varandra – inte minst ur ett löneperspektiv.

Dessutom spelar det roll hur hög utbildning och hur stor erfarenhet man har. Med grundutbildning är man montör och har den nivån som nämnts ovan. Är man istället en serviceelektriker innebär det att mer utbildning finns och därmed rör sig lönen uppåt. Då kan man räkna med en grundlön kring 29 – 30 000 kr. Skillnaden mot montören är däremot att något ackordtillägg mer sällan förekommer.