Om autoklaver & diskdesinfektorer

En autoklav är en form av tryckkokare som kan användas i många olika sammanhang där det ställs höga krav på renlighet. Exempelvis i vården och på sjukhuset eller hos tandläkaren. Förutom att sterilisera olika instrument eller liknande som ska återanvändas är det också viktigt att ta hand om eventuellt avfall som kan vara kontaminerat. Innan det kan slängas kan det köras i en avfallsautoklav för att eventuell smitta inte ska finnas kvar.

Men för att börja från början så uppfanns autoklaven redan 1879 av Charles Chamberland, en fransk mikrobiolog som arbetade hos namnkunnige Louis Pasteur där han först arbetade med filter som skulle kunna filtrera bort bakterier. Han är dock mest känd för att ha startat ett forskningsprojekt som så småningom ledde till uppfinningen av autoklaven. Benämningen betyder ”automatisk låsning”, vilket alltså innebär det vakuum som bildas i exempelvis matkonserver som steriliserats på detta vis.

Olika typer av autoklaver

En autoklav är en avancerad tryckkokare som kan användas för olika vetenskapliga processer, i industrin eller i laboratoriemiljöer. Syftet är ofta att sterilisera det som läggs i autoklaven men det kan också gälla industriella processer som kräver hög temperatur och högt tryck.

Det finns autoklaver i många storlekar och med olika utformning beroende på ändamål. I likhet med den enkla tryckkokaren som förekommer i vanliga hushåll är grundprincipen för en diskdesinfektor att det som ska processas placeras inuti och locket skruvas på så det blir tätt. Därefter hettas allt upp till en hög temperatur. I en tryckkokare för hushåll kanske det är grönsaker som ska konserveras, vilket ställer lite lägre krav än på veterinärkliniken där operationsinstrumenten ska bli helt sterila inför nästa operation.

Autoklaver kan vara mycket små av bordsmodell eller jättestora för industriella ändamål. De består av ett cylinderformat kärl som tål riktigt höga temperaturer. Att autoklavera är att effektivt ta bort bakterier och mikroorganismer på ett miljövänligt och effektivt sätt. Dessutom är det skonsamt för gummi och plast som tål det tryck och de höga temperaturer som används.

Hur fungerar en autoklav?

Det behövs kunskap och även rutin för att använda en autoklav på rätt sätt. Det gäller både autoklaven i sig själv och det gods som ska steriliseras. Utbildning kan behövas för att resultatet ska bli det önskade och inga risker uppstå vid användningen.

När gods ska autoklaveras måste det först och främst emballeras. I laboratoriemiljö och inom vården används ofta särskilda påsar av plast och papper som svetsas igen.

Packningen måste göras på rätt sätt för att resultatet ska bli det önskade. Det är viktigt att det finns utrymme för den expansion som sker av påsarna, att godset är torrt innan det läggs i påsarna och att de får svalna på rätt sätt så de förblir sterila.

När autoklaven är packad och stängd hettas den upp till den temperatur som behövs, 121 grader för gods som ska köras i 15 minuter eller 134 grader för snabbautoklavering i tre minuter.