SÅ ANMÄLER DU EN ELOLYCKA

Är du elektriker? Eller privatperson som har råkat ut för en dålig elinstallation? När en elolycka eller ett tillbud har skett är det bra om man anmäler. Som elektriker måste man göra det, men som privatperson har man ingen direkt skyldighet att göra det. Däremot är det bra att skicka in en anmälan till Elsäkerhetsverket. På så vis får de nämligen underlag att jobba för att liknande olyckor inte ska drabba någon annan i framtiden. Det här för att skona såväl privatpersoner som företagare, till exempel elektriker, som jobbar med el.

SÅ GÖR DU

När en olycka har skett kontaktar du Elsäkerhetsverket, förslagsvis genom deras hemsida. Du går då in från start sidan till Kontakta oss > Gör en anmälan > anmäl en elolycka eller tillbud. Här finns en länk till ett formulär och också en definition på elolycka respektive tillbud för elektriker göteborg. En elolycka är en händelse som får som följd att någon skadas av ljusbåge eller får elektrisk ström i sig. Med tillbud åsyftas en händelse där elektrisk ström kunde ha orsakat en olycka.

Formuläret

På den här sidan finns ett formulär under underrubriken Gör en anmälan, där du kan göra det direkt via deras e-tjänst. Det finns också en blankett som kan skrivas ut, under underrubriken Dokument, för dig som inte har mobilt BankID.

När skedde händelsen?

I anmälan behöver du bland annat ange när och var händelsen skedde. Detta gör du genom att ange datum, klockslag och kommun. Under detta finns fyra rader där du ska beskriva olyckan eller tillbudet så utförligt det bara går. Du skall också ange om händelsen skedde på fritiden eller under arbetstid för elektriker fb. Därefter fyller du i uppgifter om arbetsgivare, anläggningsinnehavare och dig själv som uppgiftslämnare.

Konsekvenser och vård

Efter det har du tillfälle att redogöra för vilka konsekvenser som olyckan eller tillbudet har lett till. Du får till exempel bocka i en ruta för det alternativ som stämmer in bäst på frågan Frånvaro från arbetet, om vad händelsen ledde till på den fronten. Följande alternativ finns.

  • Ingen frånvaro
  • Frånvaro, antal dagar…
  • Dödsfall

Under dessa rutor finns en linje där du kan beskriva mer i detalj vilka obehag eller skador som tillbudet eller olyckan medfört. Därefter får du redogöra för om händelsen krävde vårdinsats, och i sådana fall vad de kontrollerade och undersökte.

De vill också ha uppgifter som man nästan bör vara elektriker för att kunna svara på, så som strömart och spänning.