HANTVERKARBEHÖRIGHETER – MED FOKUS PÅ BADRUMMET

Sep, 12 – 2018   Detta Står Vi FörElsakerInformation Om TjänsternaSåhär Gör Man Rörläggeri

Att starta ett företag som erbjuder kunderna badrumsrenovering är otroligt lätt. Det krävs ingen formell utbildning och inte heller några specifika behörigheter. Vem som helst kan alltså börja jobba inom denna bransch. Däremot betyder det inte att kvalitén alltid blir bra. Genom att du väljer ett företag för din badrumrenovering som har behörigheter ökar chansen för riktigt hög kvalité. Det finns ju bevis på att de verkligen kan sitt yrke.

BVV – Byggkeramikerrådet har tagit fram branschregler för hur man ska arbeta vad badrumsrenovering och renovering av andra våtrum. I dessa regler framgår exempelvis vilka material som ska användas för att kvalitén ska hållas hög.

Säker Vatten – Säker Vatten är en sammanställning av byggregler och branschregler med fokus på vatteninstallationer. I samband med en badrumsrenovering innebär det att man följer vissa regler kring hur en badrumsbrunn ska vara utformad, hur toalett ska monteras m.m. Det är alltså liknande upplägg som BVV men med fokus på vatteninstallationer.

Behörig elektriker – Elektriker kan registrera sig och bli behöriga via Elsäkerhetsverket. Därmed bevisar de sin kunskapsnivå på deras hemsida. När en badrumsrenovering sker måste alltid en behörig elektriker anlitas. Nästan allt annat kan göras på renoveringen på egen hand. Men när det kommer till elen får installationer enbart ske av behörig personal.

PER-företag – Ett PER-företag är ett företag som har dokumenterad erfarenhet av plattsättning och som alltid följer Byggkeramikerrådets regler för hur arbete ska ske i ett våtrum.

SÄK – Svensk Hantverkskontroll är även en kontroll som bevisar att företag håller hög kvalité och tar ett övergripande ansvar för det arbete som sker.