RENOVERA KÖKET – STORT, LITET ELLER MITTEMELLAN?

När man planerar en köksrenovering är det viktigt att fundera över vilka behov och krav man har. Ett bra första steg är att se över det nuvarande köket, vad är bra och vad fungerar inte? Är storleken och utformningen okej eller behöver det göras om på något sätt? Många utgår ifrån ungefär samma modell som innan men vill man så kan man såklart riva ut eller bygga upp nya väggar för att ändra på kökets form.

DET STORA KÖKET

En köksrenovering i ett stort kök innebär givetvis högre kostnader. Bänkskivorna är långa och det behövs många skåp för att fylla ut rummet. Däremot får man förvaring i världsklass och plats för många gäster. Har man i dagsläget redan ett stort kök och har vant sig vid ytorna kommer man förmodligen låta det nya köket vara i samma storlek. Känner man däremot att man inte har ett behov av den stora ytan kan man alltid dela av rummet och bygga ett separat matrum eller ett annat rum som behövs bättre.

Litet kök

För att genomföra en köksrenovering på en liten yta krävs smart planering för att få det funktionellt. Det finns många bra lösningar att använda sig av, och känner man inget behov av ett större kök finns heller ingen anledning att göra en stor ombyggnation. Förr byggdes ofta kök av mindre storlek och var inte en samlingsplats på samma sätt som det är idag men bor man i ett litet boende kanske det inte finns några möjligheter att göra det större. Man får då satsa på smart inredning och andra lösningar som lämpar sig för storleken.

Öppna ytor

Mittemellan är kanske den vanligaste storleken på kök i olika typer av boenden. Inte för stort och inte för litet, utan alldeles lagom. Vid en köksrenovering av ett mittemellan-kök finns det ofta många möjligheter att öppna upp och göra köksrenovering Stockholm och göra rummet luftigare. Har man möjlighet att ta ner en vägg mot till exempel ett matrum eller vardagsrum ger det en trevlig och inbjudande känsla till köket. Satsa istället på en extra arbetsbänk eller en snygg köksö – det ger både mer arbetsyta och mer plats för förvaring.

I vissa fall går det att göra om ett litet kök till ett stort, eller ett stort kök till ett mer lagom när man genomför en köksrenovering. Man behöver givetvis ta hänsyn till bärande väggar och annat för att det över huvud taget ska vara möjligt men det kan vara bra att ha i åtanke när man är i planeringsstadiet för sitt nya kök.